10 - 30 cm. Flerårig. Danner græsagtige tuer med 1-1,,5 mm brede blade.
Blomsterne, der er 3-4 mm brede, er lyserøde og velduftende. De samles i et rundt hoved.
Blomsterer maj til juni ,men også en fåtallig blomstring i august-september.

Slægten Armeria har flere hundrede arter men kun en, engelskgræs (A. maritima), findes vildtvoksende i Danmark.

Engelskgræs vokser som regel på strandenge, fordi de er salt-tålende, og derfor kan trives steder, hvor saltindhold i jorden hindrer andre planter i at gro.
Det har medført at den nu også trives langs vejkanter, fordi vores veje saltes flittigt hele vinteren, og mange steder ses den voksende tæt langs større lande- og motorveje.

Kulturhistorie

Etymologi.
Slægtsnavnet "Armeria" kommer oprindelig fra keltisk "ar mor" (ved havet).
Artsnavnet "maritima" kommer fra latin "mare" (hav) og hentyder til at arten ofte vokser nær havet.

Engelskgræs har mange navne. Det mest kendte er Fåreleger, da den ofte vokser langs kysten på strandenge, hvor der er (eller var) mange får, der græssede.


Lægeplante

Ingen oplysninger om brug som lægeplante.