25 - 26 cm. Flerårig. Blomstrer august - september.

Vokser især på lidt magre overdrev og ved heder, men også på enge, skrænter og ved søbredder. Den foretrækker stederne, hvor der er lyst, men ikke er fuld sol.

Djævelsbid er et lidt underligt navn, som afspejler plantens betydning som lægeplante.
Der er navneparaller til det danske navn i flere europæiske lande.

Kulturhistorie

Roden er afstumpet og kan næsten virke afbidt, og måske er det derfor, at folkeovertroen fortæller, at djævelen har bidt enden af roden i et - forgæves - forsøg på at udrydde en så nyttig lægeplante !


Etymologi: Slægtsnavnet "Succisa" kommer fra latin "succisus" (afhugget) og hentyder til at roden ser ud til at være skåret igennem på tværs
Artnavnet pratensis kommer af latinsk pratum (eng) och betyder 'vokser på engen'.


Lægeplante

Djævelsbid er en gammel lægeplante, som også er en gammel trolddomsplante.
Den vokser især på næringsfattige,enge, skrænter og overdrev.
Siden middelalderen har den været brugt mod epilepsi, pest, gonorré samt som gurglevand mod halsbetændelse. Udvortes desuden mod skab og ringorm. Alt i alt en plante med meget alsidige evner for helbredelse af mange forskellige ting.
Roden kunne desuden beskytte mod trolddom.