10 - 35 cm. Toårig, opret urt. Håret med blå blomster samlet i en kuglerund, ca, 2 cm bred kurv.
Blade 1 til 3 cm lange, smalle, hele og bølgede.

Blomstrer juni til august/september.

Vokser på heder, tørre skrænter og overdrev. Også i næringsfattige grøfter og græsarealer.
Almindelig på de lidt næringsfattige lokaliteter.

Blåmunke optræder ofte mange sammen, hvor de findes. De blå blomster lyser tydeligt op. De lidt store eksemplarer kan ind i mellem forveksles med små eksemplarer afBlåhat, men et nærmere eftersyn afslører tydelige forskelle.


Kulturhistorie

Etymologi.
Slægtsnavnet "Jasione" kommer fra græsk "iasos" (lægedom).
Artsnavnet "montana" kommer fra latin "mons" (bjerg) og hentyder til at den ofte vokser i bjergområder og tørre bakker.
Slægten har omkring 20 arter, i Danmark forekommer kun arten "blåmunke" (J. montana)

I følge nogle kilder skulle plantens kunne benyttes som værn mod trolddom og hekseri. Det er dog ikke beskrevet hvordan

Lægeplante

Blåmunke skulle være virksom mod forskellige former for betændelse: Acne, bylder, hudlidelser, halsbetændels og hoste.