Ager-kohvede blomstrer i juni, juli og august.
Den er opret voksende og de mange røde blade er ikke blomster, men støtteblade
Selve blomster er gul med rødviolette læber.

Den findes især på tør, åben kalkrig jord langs kysten og på overdrev.
Den findes i Danmark kun på øerne, hvor den er sjælden.
Der hvor den findes, optræder den dog ofte talrigt.

Kulturhistorie.


Etymologi:
Dens 'efternavn' arvense kommer fra det latinske 'arvum', som betyder mark, fordi den ofte, navnlig tidligere, fandtes på marker.

Lægeplante.Ingen oplysninger om nogen brug af planten som lægeplante