Aftenpragtstjernen, der tilhører nellikefamilien, blomstrer hele sommeren fra juni til september.
Den er to- eller flerårig, 20 - 80 cm høj og ses hyppigt langs marker og vejkanter samt i løvskove.
Dens smukke hvide blomster blomster tydeligst i de sene aftentimer, hvad der er årsagen til dens navn.
Det er en af de planter, hvor der findes han- og hunplanter.
Stængelen er lidt klæbrig i den øverste del.

Den tilhører den gruppe af nellikeblomster, som på latin kaldes "silene" og dens nærmeste almindelige slægtninge er Dagpragtstjernen og Blæresmælden

Kulturhistorie.


Etymologi:

Slægtsnavnet opgives at komme fra græsk "selas" (glans) eller "selene" (måne), hvilket kan hentyde til at mange af arterne er natblomstrende.

Artsnavnet "latifolia" betyder bredbladet og kommer af latin 'latus' (bred) og 'folium' (blad).

Lægeplante.Ingen oplysninger om nogen brug af planten som lægeplante