Hindebægerfamilien Plumbaginaceae
Engelskgræs Armeria maritima Willd.

Engelskgræs på Melby overdrev Svensk navn:
Trift, Gräsnejlika
Norsk navn:
Fjørekoll, Strandnellik
Engelsk navn:
Thrift
Tysk navn:
Gewöhnliche Grasnelke
Fransk navn:
Armérie maritime

ulturhistorie ægeplanteTil toppen af siden

Engelskgræs10 - 30 cm. Flerårig. Danner græsagtige tuer med 1-1,,5 mm brede blade.
Blomsterne, der er 3-4 mm brede, er lyserøde og velduftende. De samles i et rundt hoved.
Blomsterer maj til juni ,men også en fåtallig blomstring i august-september.

Slægten Armeria har flere hundrede arter men kun en, engelskgræs (A. maritima), findes vildtvoksende i Danmark.

Engelskgræs vokser som regel på strandenge, fordi de er salt-tålende, og derfor kan trives steder, hvor saltindhold i jorden hindrer andre planter i at gro.
Det har medført at den nu også trives langs vejkanter, fordi vores veje saltes flittigt hele vinteren, og mange steder ses den voksende tæt langs større lande- og motorveje.
Til toppen af siden

Kulturhistorie.

Etymologi.
Slægtsnavnet "Armeria" kommer oprindelig fra keltisk "ar mor" (ved havet).
Artsnavnet "maritima" kommer fra latin "mare" (hav) og hentyder til at arten ofte vokser nær havet.

Engelskgræs har mange navne. Det mest kendte er Fåreleger, da den ofte vokser langs kysten på strandenge, hvor der er (eller var) mange får, der græssede.

Lægeplante.

Ingen oplysninger om nogen brug af planten som lægeplante.
Til toppen af siden
Opdateret d. 6.11.2009