Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Ager-kohvede Melampyrum arvense L

tekst her Svensk navn:
Pukvete
Norsk navn:
Åkermarimjelle
Engelsk navn:
Field Cow-wheat
Tysk navn:
Acker-Wachtelweizen
Fransk navn:
Mélampyre des champs

ulturhistorie ægeplantetekst her Ager-kohvede blomstrer i juni, juli og august.
Den er opret voksende og de mange røde blade er ikke blomster, men støtteblade
Selve blomster er gul med rødviolette læber.

Den findes især på tør, åben kalkrig jord langs kysten og på overdrev.
Den findes i Danmark kun på øerne, hvor den er sjælden.
Der hvor den findes, optræder den dog ofte talrigt.
Til toppen af siden

Kulturhistorie.

Dens 'efternavn' arvense kommer fra det latinske 'arvum', som betyder mark, fordi den ofte, navnlig tidligere, fandtes på marker.
Til toppen af siden

Lægeplante.

Ingen oplysninger om nogen brug af planten som lægeplante.
Til toppen af siden