Danske
plantenavne:


Aftenpragtstjerne
Ager-kohvede
Agermynte
Agertidsel
Anemone, blå
Anemone, gul
Anemone, hvid

Bakkenellike
Balsamin, kæmpe
Balsamin,
........småblomstret

Bakkestjerne, bitter
Bellis (Tusindfryd)
Benbræk
Bjørneklo, almindelig
Blåhat
Blåmunke
Brombær
Brunelle
Bulmeurt
Burresnerre

Djævelsbid

Engelskgræs
Engkabbeleje
Engkarse
Erantis
Evighedsblomst, gul

Firblad
Fladstjerne, stor
Forglemmigej
Fredløs, alm.
Fredløs, pengebladet
Frøbid
Følfod

Guldblomme alm.
Guldstjerne alm.
Gøgeurt, kødfarvet
Gøgeurt, maj
Gøgeurt, stor
Gøgeurt, tyndakset

Hamphanekro
Hestehov, rød
Hestekastanie
Horndrager

Iris, gul

Jordbærkløver

Kornblomst
Kragefod

Liden Klokke
Limurt, nikkende

Milturt, alm.
Multebær
Mælkebøtte

Rejnfan
Rødkløver

Skvalderkål
Smalstråle
Spring-Balsamin
Storkenæb, blodrød
Storkenæb, blød
Storkenæb, liden
Strandkål
Strandnellike
Sødskærm

Tormentil
Torskemund, alm.
Tyttebær, alm.

Valmue, fjeld-
Valmue, gærde-
Valmue, kølle-
Vintergæk
Vortemælk, Cypres-

Ørnebregne