Danske
......familienavne:


Balsaminfamilien
Balsamin, kæmpe
Balsamin,
........småblomstret

Spring-Balsamin

Engelsødfamilien
Ørnebregne

Frøbidfamilien
Frøbid

Irisfamilien
Iris, gul

Hindebæger
...............familien

Engelskgræs

Kartebollefamilien
Blåhat
Djævelsbid

Kastaniefamilien
Hestekastanie

Kodriverfamilien
Fredløs, alm.
Fredløs, pengebladet

Korsblomstfamilien
Engkarse
Strandkål

Klokkeblomst
...............familien

Blåmunke
Liden Klokke

Krapfamilien
Burresnerre

Kurveblomst
...............familien

Agertidsel
Bakkestjerne, bitter
Bellis (Tusindfryd)
Evighedsblomst, gul
Følfod
Guldblomme alm.
Hestehov, rød
Kornblomst
Mælkebøtte
Rejnfan
Smalstråle

Lyngfamilien
Tyttebær, Alm.

Liljefamilien
Benbræk
Firblad
Guldstjerne alm.

Læbeblomst
...............familien

Agermynte
Brunelle
Hamphanekro

Maskeblomst
...............familien

Ager-kohvede
Torskemund, alm.

Narcisfamilien
Vintergæk

Natskyggefamilien
Bulmeurt

Nellikefamilien
Aftenpragtstjerne
Bakkenellike
Fladstjerne, stor
Limurt, nikkende
Strandnellike

Orkidéfamilien
Gøgeurt, kødfarvet
Gøgeurt, maj
Gøgeurt, stor
Gøgeurt, tyndakset
Horndrager

Ranunkelfamilien
Anemone, blå
Anemone, gul
Anemone, hvid
Engkabbeleje
Erantis

Rosenfamilien
Brombær
Kragefod
Multebær
Tormentil

Rubladfamilien
Forglemmigej

Skærmblomst
...............familien

Bjørneklo, almindelig
Skvalderkål
Sødskærm

Stenbrækfamilien
Milturt, alm.

Storkenæbfamilien
Storkenæb, blodrød
Storkenæb, blød
Storkenæb, liden

Valmuefamilien
Valmue, fjeld-
Valmue, gærde-
Valmue, kølle-

Vortemælkfamilien
Cypresvortemælk

Ærteblomstfamilien
Jordbærkløver
Rødkløver